МОДЕРНАТА УМЕТНОСТ НА ПЕТАР ХАЏИ БОШКОВ ЌЕ СЕ СПОИ СО АНТИКАТА ВО СТОБИ