ГОРДА СУМ ШТО УШТЕ МЕ ВИКААТ ЌЕРКАТА НА ПЕЦЕ АТАНАСОВСКИ, ВЕЛИ ВЕСНА ВУЧИЌ ПРЕД ЈУБИЛЕЈОТ НА ФЕСТИВАЛОТ ЗА НАРОДНИ ИНСТРУМЕНТИ И ПЕСНИ