АЛКОХОЛОТ СЕ ЗАДРЖУВА ВО КРВТА ДО ШЕСТ ЧАСА, А ВО КОСАТА И ДО 90 ДЕНА