АЛБАТРОСОТ ВИЗДОМ, НАЈСТАРАТА ДИВА ПТИЦА НА СВЕТОТ, ДОБИ НОВО ПИЛЕ НА 70 ГОДИНИ