НЕДОЛИЧНО ДОПИРАВ ЛУЃЕ ВО МИНАТОТО, НЕ СФАЌАВ ДЕКА НЕ ГО САКААТ ТОА, КАЖА КЕВИН СПЕЈСИ