КРИВАТА КУЛА ВО ПИЗА ВЕЌЕ НЕ СЕ НАКРИВУВА, ЗА КОРЕКЦИЈАТА ОД 45 САНТИМЕТРИ ПОТРОШЕНИ 200 МИЛИОНИ ФУНТИ