ШВАЈЦАРЦИ ЌЕ ПРАВАТ ПАТЕКИ ЗА ПЛАНИНСКИ ВЕЛОСИПЕДИЗАМ ВО КРУШЕВО