СУПЕРМАРКЕТ ВО АМСТЕРДАМ ПРВ НА СВЕТОТ ЈА ПОЧНА БОРБАТА ПРОТИВ ПЛАСТИЧНА АМБАЛАЖА