РЕТКА ПЛОЧА ОД ПРИНС СЕ ПОЈАВИ 30 ГОДИНИ ОТКАКО НАРЕДИЛ СИТЕ КОПИИ ДА БИДАТ УНИШТЕНИ