ПЛОШТАД СЛОБОДА ОРГАНИЗИРА ТУРА ЗА ДЕЦА НИЗ ПРИМЕРИТЕ НА МОДЕРНАТА АРХИТЕКТУРА ВО СКОПЈЕ