„ПМЏЏЕЗ“ СО КОНЦЕРТНИ ПРОМОЦИИ НА НОВИТЕ АЛБУМИ НА ЈОРДАН КОСТОВ, ДИНО ИМЕРИ И ФИЛИП БУКРШЛИЕВ