РАДЕ ШЕРБЕЏИЈА ВО СКОПЈЕ ЈА ПРОМОВИРА КНИГАТА „ПО ДОЖДОТ“