НУРКАЧИ И АРХЕОЛОЗИ КАЈ КАЛИШТА БАРААТ НАОДИ ОД КУЌИ ОД 7. ВЕК ПРЕД НАШАТА ЕРА