ЗООЛОШКА ВО ХОЛАНДИЈА ГИ ПОКАЖА СВОИТЕ НОВИ ЖИТЕЛИ – ПОЛАРНИ МЕЧИЊА БЛИЗНАЦИ