ШЕСТЕ НАЈПРОМЕТНИ АЕРОДРОМИ ВО СВЕТОТ КОИ МОЖАТ ДА ПРИМАТ И ДО 50 МИЛИОНИ ПАТНИЦИ ГОДИШНО