„ПОЛСКИ ВИКЕНД“ – ПРЕТФЕСТИВАЛСКИ НАСТАН НА „МАКЕДОКС“