ШВЕДСКА КОМПАНИЈА САКА ДА ГО СОЗДАДЕ ПРВИОТ КЛИМАТСКИ НЕУТРАЛЕН АВТОМОБИЛ НА СВЕТОТ