ФЕСТИВАЛОТ „ПОП АП АКТО АКЦИЈА!“ ПРОМОВИРА СОВРЕМЕНИ УМЕТНОСТИ ПО 12. ПАТ