ШАНГАЈ ГО ОГРАНИЧУВА БРОЈОТ НА ЖИТЕЛИ ЗА ДА СЕ СПАСИ ОД „БОЛЕСТА НА ГОЛЕМ ГРАД“