НОВАТА ТУРИСТИЧКА АТРАКЦИЈА НА ПОРТО ОД 105 МИЛИОНИ ЕВРА Е ПОСВЕТЕНА НА ВИНОТО И ЧОКОЛАДОТО