ГЛОБАЛНАТА ИНФЛАЦИЈА ГО НАПРАВИ ТЕЛ АВИВ НАЈСКАП ГРАД НА СВЕТОТ