ПРЕТСТАВЕН ВЕЛОСИПЕДСКИ ШЛЕМ СО ТЕХНОЛОГИЈА КОЈА ШТИТИ ОД ПОТРЕС НА МОЗОК