ПО БУВОВИ И ЕЖОВИ, ТОКИО ГО ДОБИ ПРВОТО КАФУЛЕ СО ПРАСИЊА