„ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ МЕЃУ НАЈДОБРИТЕ ФАКУЛТЕТИ ВО СВЕТОТ ЗА МЕЃУНАРОДНО АРБИТРАЖНО ПРАВО