СОВРЕМЕН НАКИТ ИНСПИРИРАН ОД ФЛОРА И ФАУНА НА ИЗЛОЖБА ВО ПРИРОДНО-НАУЧНИОТ МУЗЕЈ