ЈАПОНЕЦ НЕ РАБОТИ НИШТО И НАПЛАТУВА 71 ДОЛАР ЗА ТОА