„ПРИМАВЕРА“ ОБЈАВИ ДЕКА Е ПРВИОТ ФЕСТИВАЛ СО ЕДНАКВА ЗАСТАПЕНОСТ НА МАШКИ И ЖЕНСКИ МУЗИЧАРИ