„ЗЕЛНИКОТ НА БАБА“ СЕ ОДРЖА ПО 10. ПАТ ВО ПРОБИШТИП