„М“ НА ВАРДАН ТОЗИЈА ДОБИ НАГРАДА ВО ИНДУСТРИСКАТА ПРОГРАМА ЗА НЕЗАВРШЕНИ ФИЛМОВИ ВО ПУЛА