ТРИ ЛОНДОНСКИ РАБОТНИЧКИ ЌЕ СЕ НАЈДАТ НА НАСЛОВНАТА СТРАНИЦА НА „ВОГ“