ЧЕТВОРИЦА ПИСАТЕЛИ ВЕЧЕРВА ГОСТИ ВО КНИЖАРНИЦАТА „АНТОЛОГ“