НАСТАВНИЧКИ ОД СКОПЈЕ БЕЗ ПОМОШ ОД ДРЖАВАТА ЈА РЕИЗДАДОА КНИГАТА „ДНЕВНИКОТ НА СТРАШО“ ОД 1976