САМО 14% ОД РЕКИТЕ НА СВЕТОТ СЕ НЕДОПРЕНИ ОД ЧОВЕКОТ, А ЗА 50 ГОДИНИ ИСЧЕЗНАЛЕ 80 ВИДОВИ РИБИ