ЧЕХОВ ПРЕД 120 ГОДИНИ ГО НАПИШАЛ „ГАЛЕБ“ КАКО ЗА 21. ВЕК, ВЕЛИ РЕЖИСЕРКАТА НИКОЛИЌ ЗА НОВАТА ПРЕТСТАВА ВО МНТ