СКОПЈЕ ЖИВЕЕ СО СТАРИТЕ СПОМЕНИ ЗА НОЌНИОТ ЖИВОТ И НЕ СОЗДАВА НОВИ, ВЕЛИ МЕНАЏЕРОТ МИЛОРАД ЦАЈИЌ ПРЕД ЗАБАВАТА „ЗАСЕКОГАШ МЛАД“