ДЕНОВИТЕ НА ГЕРМАНСКИ ФИЛМ ПОЧНУВААТ НА 15 СЕПТЕМВРИ ВО КИНОТЕКАТА