АВТОБИОГРАФИЈАТА НА ПРИНЦОТ ХАРИ ОБЈАВЕНА НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК