ВТОРАТА НАЈЗНАЧАЈНА СРЕДБА НА ДЕНОТ – СЕ ЗАПОЗНАА ПРВИТЕ ДАМИ НА ДВЕТЕ КОРЕИ