ОГРОМНА РИБА-СОНЦЕ ПРОНАЈДЕНА ВО АВСТРАЛИЈА, МОЖАТ ДА ПОРАСНАТ ДО 2,5 ТОНИ