„РИБЉА ЧОРБА“ СО КОНЦЕРТ ВО СКОПЈЕ, СО „АТОМСКО СКЛОНИШТЕ“ КАКО ГОСТИ