РЕКОНСТРУКЦИЈАТА НА АНТИЧКИОТ ТЕАТАР ВО СТОБИ ПРОДОЛЖУВА ВГОДИНА ЗА 3.5 МИЛИОНИ ДЕНАРИ