ВЕЛЕШКИ УЧЕНИЦИ БЕСПЛАТНО ГО ПОДЕЛИЈА НИВНИОТ ИЗУМ „РИНГОБИТ“, КОЈ ПОМАГА ВО СОВЛАДУВАЊЕТО МАТЕМАТИЧКИ ВЕШТИНИ