АМЕРИКАНСКИ МИЛИЈАРДЕР ЌЕ ОТПЛАТИ 40 МИЛИОНИ ДОЛАРИ ДОЛГОВИ НА ЦЕЛА ГЕНЕРАЦИЈА СТУДЕНТИ