СЛОВАЧКИОТ ПРЕМИЕР ОДРАБОТИ НОЌНА СМЕНА ВО ФАБРИКА