РОДОЉУБ АНАСТАСОВ ГО ИЗЛОЖУВА ЦИКЛУСОТ „ЧОВЕК И ПРОСТОР“ ВО МУЗЕЈ НА ГРАД СКОПЈЕ