РОМАРИО ПОВТОРНО ТРЕНИРА И ЌЕ ИГРА ФУДБАЛ НА 58 ГОДИНИ