ИЗЛОЖБА И ХЕПЕНИНГ ВО СКОПЈЕ ПО ПОВОД СВЕТСКИОТ ДЕН НА РОМИТЕ