ТРИ НАГРАДИ ЗА ПРЕТСТАВАТА „РОЊА, ЌЕРКАТА НА ОГРАБУВАЧОТ“ НА ТДМ ВО ПОДГОРИЦА