СИНЕДЕЈС ОТВОРА СО „КВАДРАТОТ“ НА ОСTЛУНД И „МАЈКА!“ НА АРОНОФСКИ