САМО ЗА НАЈИЗДРЖЛИВИТЕ – ПРЕТСТАВА ОД ДЕСЕТ И ПОЛ ЧАСА ДЕНЕСКА ВО МКЦ